حسام خرمی

كرمان , رفسنجان
مهر ماهی
۶۳٪
۱۹٪
۱٪
۱۰۰٪

سعی میکنم همیشه احساس خوبی داشته باشم، چون اون موقع بهترین ها برام رقم میخوره :)

۴۱۲۰

۸

۱

۱

مدال های حسام خرمی

دوستان حسام خرمی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟