حسام خرمی

كرمان , رفسنجان
مهر ماهی
۵۷٪
۸۹٪
۸۸٪
۳۴٪

سعی میکنم همیشه احساس خوبی داشته باشم، چون اون موقع بهترین ها برام رقم میخوره :)

۴۱۲۰

۸

۲

۱

مدال های حسام خرمی

دوستان حسام خرمی (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟