مصطفی احمدی

خوزستان , دزفول
اسفند ماهی
۵۷٪
۹۹٪
۱٪
۰٪

۹۱۶۰۴۴۸۴۳۱ کارشناس املاک و اسناد و معاملات در خدمتم دزفول اومدی دوست دارم ای خدا تا بنده باشم بنده ای تابنده باشم ‌.... در رهت چونان علی ان مرد حق کوبنده و پاینده باشم

۳۵۴۸

۶

۴۲۲

۶۷

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟