فرشاد لشگری

تهران , ملارد
تیر ماهی
۷۶٪
۶۱٪
۳۶٪
۰٪

تو بهترینی

۱۵۶۲

۳

۱

۰

مدال های فرشاد لشگری

دوستان فرشاد لشگری (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟