فرشاد لشگری

تهران , ملارد
تیر ماهی
۹٪
۲۸٪
۹۳٪
۹۶٪

تو بهترینی

۱۵۶۲

۳

۱

۰

مدال های فرشاد لشگری

دوستان فرشاد لشگری (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟