samira noorishirazilawyer✒⚖

تهران , تهران
امرداد ماهی
۴۳٪
۱۹٪
۹۳٪
۴٪

در گذشته زندگی نمیکنم ،امیدم رو از دست نمیدم ،ایمان به رحمت خداوند همیشه کمکم کرده

۳۵۲۱

۶

۱۲

۳

مدال های samira noorishirazilawyer✒⚖

دوستان samira noorishirazilawyer✒⚖ (۱۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟