samira noorishirazi.lawyer✒⚖

تهران , تهران
امرداد ماهی
۴۳٪
۱٪
۹٪
۲٪

در گذشته زندگی نمیکنم ،امیدم رو از دست نمیدم ،ایمان به رحمت خداوند همیشه کمکم کرده

۳۵۲۱

۶

۱۲

۳

مدال های samira noorishirazi.lawyer✒⚖

دوستان samira noorishirazi.lawyer✒⚖ (۱۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟