ali gholami

كرمانشاه , كرمانشاه
امرداد ماهی
۲۴٪
۱۰۰٪
۲۷٪
۸۱٪

بشو بد تر از اونی که بهت کرد

۱۵۶۱

۳

۴۴

۲

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟