جلال جاودانی

خراسان رضوي , مشهد
شهریور ماهی
۳٪
۲۸٪
۹۷٪
۹۶٪

عمر کوتاه است و کار بسیار

۶۱۰

۲

۱

۰

مدال های جلال جاودانی

دوستان جلال جاودانی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟