جلال جاودانی

خراسان رضوي , مشهد
شهریور ماهی
۹۱٪
۶۱٪
۳۱٪
۹۲٪

عمر کوتاه است و کار بسیار

۶۱۰

۲

۱

۰

مدال های جلال جاودانی

دوستان جلال جاودانی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟