فاطمه جعفری

آذربايجان شرقي , بناب
دی ماهی
۱۸٪
۹۹٪
۸۸٪
۹۲٪

مغز ما در بچگی چیزایی رو ضبط کرده که روشون کنترل نداشتیم ولی الان کنترل دست خودمونه گه نازیبان پخششون نکنیم.

۶۶۶

۲

۶

۰

مدال های فاطمه جعفری

دوستان فاطمه جعفری (۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟