رمضانعلی کیانی فر

خراسان شمالي , بجنورد
اردیبهشت ماهی
۳٪
۱۹٪
۲۳٪
۹۶٪

الگوی من کوروش کبیر است بخاطر عدالت‌خواهی وامان دادن به دشمنانش

۶۱۵

۲

۰

۱

مدال های رمضانعلی کیانی فر

دوستان رمضانعلی کیانی فر (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟