علی موسوی

آذربايجان شرقي , تبريز
شهریور ماهی
۹۱٪
۵۰٪
۱۹٪
۱۰۰٪

بزرگترین اقیانوس جهان آرام هست پس ارام باش تا بزرگ شوی

۶۱۰

۲

۱

۰

مدال های علی موسوی

دوستان علی موسوی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟