omid dervishi

كردستان , سنندج
بهمن ماهی
۸۲٪
۱۱٪
۸۸٪
۲٪

‎جسم اون چيزى رو به دست مياره ‎که ذهن باورش داشته باشه ‎روياهاى بزرگ در سر داشته باش

۸۶۵

۲

۱

۰

مدال های omid dervishi

دوستان omid dervishi (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟