اشکان غلامی

تهران , تهران
فروردین ماهی
۱۸٪
۱٪
۲۷٪
۲٪

همیشه جوری رفتار کن که دوست داری باهات رفتار کنن

۸۶۵

۲

۰

۰

مدال های اشکان غلامی

دوستان اشکان غلامی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟