رضا سراجی

هرمزگان , بندرعباس
دی ماهی
۷۶٪
۱۱٪
۱۰۰٪
۵۸٪

برای رسیدن به آرزوها دوکار وجود دارد:۱-امید به خدا۲-تلاش و کوشش کسانی که علاقه مند هستن که مخترع شوند به شماره ۰۹۱۶۴۲۷۱۰۲۶ پیام دهند و اختراع هم ثبت میکنیم این هم اسم کانالم هستsabtekhtra@ انواع اختراعات و سایت های مربوط به اختراعات گزاشته میشود

۸۱۱

۲

۸۸

۱۱

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟