علی قشلاقی

تهران , تهران
اردیبهشت ماهی
۶٪
۸۹٪
۶۴٪
۱۰۰٪

( بسم الله الرحمن الرحيم.و لسوف يعطيك ربك فترضي)) و به زودی خداوند چندان به تو اعطا کند که راضی شوی

۷۶۶

۲

۱۳

۱

مدال های علی قشلاقی

دوستان علی قشلاقی (۱۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟