میلاد شنبهی

بوشهر , بوشهر
دی ماهی
۹۷٪
۸۹٪
۸۸٪
۱۳٪

سعی کن همیشه تو زندگیت با بقیه بدون کلک باشی

۸۶۰

۲

۱

۰

مدال های میلاد شنبهی

دوستان میلاد شنبهی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟