میلاد ایران نژاد

تهران , تهران
خرداد ماهی
۰٪
۷۲٪
۷۳٪
۹۶٪

هیچ رازی در مورد موفقیت وجود نداره...! خدایا !!! رحمتی کن تا در لحظه مرگ بر بیهودگیِ عمری که به نام زندگی تلف نموده ام،سوگوار نباشم.آمین

۹۱۷

۲

۲

۰

مدال های میلاد ایران نژاد

دوستان میلاد ایران نژاد (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟