sahel14

تهران , تهران
مهر ماهی
۱۰۰٪
۱۰۰٪
۴۱٪
۸۱٪

شاید یه مشکل بزرگ باشه اما خدا بزرگتره

۸۶۰

۲

۲

۰

مدال های sahel14

دوستان sahel14 (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟