sahel14

تهران , تهران
مهر ماهی
۴۳٪
۹۵٪
۸۸٪
۸۷٪

شاید یه مشکل بزرگ باشه اما خدا بزرگتره

۸۶۰

۲

۲

۰

مدال های sahel14

دوستان sahel14 (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟