علی

يزد , يزد
مهر ماهی
۰٪
۱۱٪
۱۵٪
۷۴٪

ما را برای در به دری آفریده اند...هی میرویم و جاده به جایی نمیرسد

۲۴۱۵

۴

۵

۰

مدال های علی

دوستان علی (۵)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟