دانیال

اصفهان , خميني شهر
مهر ماهی
۵۷٪
۵۰٪
۵۰٪
۴٪

همه ما جلو چشمای خدا هستیم.عالم محضر خداست

۸۶۵

۲

۰

۰

مدال های دانیال

دوستان دانیال (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟