امیررضا عزیزی

كرمان , كرمان
آذر ماهی
۸۷٪
۲۸٪
۶۴٪
۸۱٪

زندگی همیشه اون کار رو نمیکنه که ما می‌خواهیم گاهی باید با تلاش حقمونو ازش بگیریم

۷۱۵

۲

۱

۰

مدال های امیررضا عزیزی

دوستان امیررضا عزیزی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟