بردیا رادمهر

البرز , کرج
امرداد ماهی
۹۹٪
۵٪
۱۹٪
۲۶٪

بردیا رادمهر هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۸۶۵

۲

۲۳

۱

مدال های بردیا رادمهر

دوستان بردیا رادمهر (۲۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟