بردیا رادمهر

البرز , کرج
امرداد ماهی
۳۷٪
۹۵٪
۱۲٪
۹۲٪

بردیا رادمهر هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۸۶۵

۲

۲۲

۱

مدال های بردیا رادمهر

دوستان بردیا رادمهر (۲۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟