بردیا رادمهر

البرز , کرج
امرداد ماهی
۹٪
۵٪
۳۱٪
۸۷٪

بردیا رادمهر هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۸۶۵

۲

۱۶

۰

مدال های بردیا رادمهر

دوستان بردیا رادمهر (۱۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟