محمدرضا حسینی

تهران , تهران
فروردین ماهی
۱۸٪
۶۱٪
۵۹٪
۱۳٪

یه واقعیت تلخ ولی واقعی اینه که آدما همه بنده نیاز هاشون هستن. به کسی بی احترامی نکنیم.

۱۵۶۵

۳

۱

۲

مدال های محمدرضا حسینی

دوستان محمدرضا حسینی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟