کیان

آذربايجان غربي , مهاباد
اردیبهشت ماهی
۹۷٪
۳۹٪
۶۹٪
۹۸٪

یه بار شکست خوردم ولی قویترم کرد

۹۱۰

۲

۰

۰

مدال های کیان

دوستان کیان (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟