رضا کرمی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
دی ماهی
۱۰۰٪
۶۱٪
۴۵٪
۹۸٪

سعی کن خودت باشی نه اینکه کپی دیگران باشی

۷۶۰

۲

۰

۰

مدال های رضا کرمی

دوستان رضا کرمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟