رسول کاظمی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
بهمن ماهی
۳٪
۷۲٪
۳۶٪
۵۰٪

برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از اب میترسید..

۸۶۰

۲

۰

۰

مدال های رسول کاظمی

دوستان رسول کاظمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟