مریم مقدمی

آذربايجان شرقي , تبريز
آذر ماهی
۳۷٪
۶۱٪
۳۶٪
۶۶٪

عاشق یادگرفتن هستم

۷۶۰

۲

۰

۱

مدال های مریم مقدمی

دوستان مریم مقدمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟