زهرا قادری

خراسان رضوي , مشهد
شهریور ماهی
۸۷٪
۱۱٪
۱۲٪
۰٪

آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبرو شوی

۷۲۰

۲

۶

۰

مدال های زهرا قادری

دوستان زهرا قادری (۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟