زهرا قادری

خراسان رضوي , مشهد
شهریور ماهی
۸۲٪
۱٪
۵۹٪
۵۸٪

آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبرو شوی

۷۲۰

۲

۵

۰

مدال های زهرا قادری

دوستان زهرا قادری (۵)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟