علی علیزاده

آذربايجان شرقي , بناب
آذر ماهی
۹۴٪
۸۹٪
۵٪
۸۷٪

ما برای ابدیت خلق شده ایم

۹۱۶

۲

۰

۰

مدال های علی علیزاده

دوستان علی علیزاده (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟