فرزاد۰۴۸

تهران , تهران
بهمن ماهی
۱٪
۱۱٪
۱۰۰٪
۰٪

اگه کار مفیدی به ذهنت میرسه انجامش بده, تنبلی نکن

۷۶۱

۲

۰

۰

مدال های فرزاد۰۴۸

دوستان فرزاد۰۴۸ (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟