محمد علی امیراحمدی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
دی ماهی
۹٪
۹۵٪
۵٪
۹۶٪

کاش به دورانی برمیگشتم که تمام غمم شکستن نوک مدادم بود

۶۱۵

۱

۱

۰

مدال های محمد علی امیراحمدی

دوستان محمد علی امیراحمدی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟