sajjad sgh

گيلان , لاهيجان
فروردین ماهی
۵۷٪
۸۱٪
۲۷٪
۶۶٪

رویدادها تعیین کننده مسیر زندگی شما نخواهد بود,بلکه واکنش شما در مواجه بااین مسائل تعیین کننده است.

۹۱۲

۲

۳

۱

مدال های sajjad sgh

دوستان sajjad sgh (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟