علی فصیحی

آذربايجان شرقي , مراغه
آبان ماهی
۹۴٪
۵۰٪
۸۵٪
۱۹٪

بسم الله الرحمن الرحیم این قلب به خون تپیده را دریابید این جان به لب رسیده را دریابید عمریست که دلتنگ شهادت هستم این از همه جا بریده را دریابید

۹۱۰

۲

۰

۰

مدال های علی فصیحی

دوستان علی فصیحی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟