طه داهی زهی

سيستان و بلوچستان , ايرانشهر
اردیبهشت ماهی
۹۹٪
۹۹٪
۳۶٪
۵۰٪

هر چیز قابل شمارشی شمرده نمیشه؛ و هر چیزی ک شمرده میشه واقعاً ب حساب نمیاد

۹۱۰

۲

۱

۰

مدال های طه داهی زهی

دوستان طه داهی زهی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟