مریخ

اصفهان , اصفهان
آذر ماهی
۴۳٪
۵۰٪
۱۵٪
۵۰٪

برو جلو

۱۰۱۰

۲

۲

۰

خلاصه مطالعه های مریخ

مریخ
سه شنبه ۱۳ام آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۵:۰۷ قبل از ظهر
کتاب دوازده ستون موفقیت

دوازده ستون موفقیت اولی تغییر خود و پیشرفت فردی دومی سالم بودن (سلامت سه بعدی ) سومین ستون موهبت روابط (یعنی زمان تلاش و تخیل را بکار گرفتن) چهارمی به اهدافت دست پیدا کن پنجمی مدیریت زمان ششمی بهترین افراد را دور خودت جمع کن هفتمی در سراسر زندگی بیاموز هشتمین ان زندگی فروشی است نهمی سطح درامد به ندرت باعث پیشرفت فردی میشود دهمی ارتباطات باعث درک و فهم میشود یازدهمی دمیا همیشه به رهبر نیاز دارد و اخری از ان دوازدهمی از خودت میراثی به جا بگذار شرح سالم ماندن سه بعدی که سلامت روانی روحی جسمانی که هر سه روی هم تاثیر میگذارند و باید از هر سه مراقبت کرد.با صرف زمان و تلاش و چاشنی تخیل یه ارتباط را دگرگون کن و بر مشکلات فایق بیا. در مدیریت زمان باید این قانون را بدانی که در هر یک از روزها فرصت و اتفاقات زیادی می افتد ولی فقط یکی از ان تو را به اهدافت نزدیک تر میکند. به انتخاب دوستان دقت کن چون انها روی تو اثر میگذرند.در بعدی زندگی فروشی است یعنی این که تو باید تحت تاثیر بگذاری از دوران بچگی تا جوانی و بزرگسالی برای فروش کالا بله یک نفر باید به یک حد پیشرفت فردی برسی تا ان پول بیشتر را بگیری..

مدال های مریخ

دوستان مریخ (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟