محمد معتمدی

تهران , تجريش
شهریور ماهی
۹۷٪
۱۱٪
۸۸٪
۱۰۰٪

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را...

۹۱۰

۲

۰

۰

مدال های محمد معتمدی

دوستان محمد معتمدی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟