محمد باقری

آذربايجان غربي , آذر شهر
آبان ماهی
۶٪
۵٪
۱۵٪
۸٪

dont be afraid of losing people be afraid of losing your self by exprecing yourself to other people

۹۱۲

۲

۰

۰

مدال های محمد باقری

دوستان محمد باقری (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟