رضا کرمی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
دی ماهی
۹۷٪
۶۱٪
۵٪
۰٪

سعی کن خودت باشی نه اینکه کپی دیگران باشی

۷۶۰

۲

۰

۰

مدال های رضا کرمی

دوستان رضا کرمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟