نفیسه حیدری

آذربايجان شرقي , تبريز
اردیبهشت ماهی
۶٪
۷۲٪
۱٪
۲٪

خودت آغازگر تغییر در زندگیت باش

۹۱۱

۲

۰

۰

مدال های نفیسه حیدری

دوستان نفیسه حیدری (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟