پویا عباسی

آذربايجان غربي , بوكان
تیر ماهی
۰٪
۸۱٪
۸۱٪
۵۰٪

تو مدرسه نمونه باشم

۶۶۰

۲

۰

۰

مدال های پویا عباسی

دوستان پویا عباسی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟