علی ضیا

خوزستان , اهواز
خرداد ماهی
۹۷٪
۸۱٪
۹۷٪
۸٪

خودتو بگیر مغرور باش رخ رها کن یکم محدود باش

۹۱۰

۲

۳

۰

مدال های علی ضیا

دوستان علی ضیا (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟