fightingflower

لرستان , بروجرد
امرداد ماهی
۴۳٪
۵۰٪
۱۹٪
۲۶٪

اگه رنجی که الان باید بکشی رو پشت سر نگذاری تا ابد باید رنج بکشی

۹۱۳

۲

۱

۰

مدال های fightingflower

دوستان fightingflower (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟