آ

آذربايجان غربي , اروميه
تیر ماهی
۲۴٪
۶۱٪
۱۲٪
۱۰۰٪

آ هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۲۵۲۲

۵

۰

۰

خلاصه مطالعه های آ

آرین اقبال
دوشنبه ۱۲ام آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۹:۱۵ بعد از ظهر
منبع
آرزو های بزرگ اثر چارلز دیکنز

مالقات پیپ با یک غریبه نام من فیلیپ است.اما زمانی که بچه بودم تنها پیپ میتوانستم بگویم.بنابراین پیپ چیزیست که همه مرا به این نام صدا میزنند.من همراه خواهرم در دهکده ی کوچکی در اسکس زندگی میکردم.او بیش از بیست سال بزرگتر از من بود و با جو گرگری آهنگر دهکده نیز ازدواج کرده بود.پدر و مادرم را از آنجایی که وقتی بچه بودم فوت شدند به هیچ عنوان به یاد ندارم.اما اغلب اوقات عادت داشتم به گورستانی که حدودا" در یک مایلی دهکده واقع شده بود بروم و به نام آنها که روی سنگ قبرشان هک شده بود نگاه کنم. اولین خاطره ی من از بودن در گورستان این است که در بعد از ظهر یکی از روزهای ماه دسامبر که هوا سرد و ابری بود وقتی روی سنگ قبری نشسته بودم و داشتم به مرداب های تاریک،مسطح و دست نخورده ای که با خط سیاه رودخانه ی تیمز تقسیم شده بود مینگریستم و به صدای خروشان دریا نیز گوش میدادم مردی از میان قبرها ظاهر شد،یغه ی مرا گرفت و با صدای وحشتناکی فریاد زد:چیزی نگو،ساکت باش.اگر جیغ و داد کنی گلویت را خواهم برید.

مدال های آ

دوستان آ (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟