رضا ابراهیمی

فارس , شيراز
اسفند ماهی
۰٪
۵٪
۶۹٪
۵۸٪

خیلیا بهت میگن تو نمیتونی،حتی مغزت!! ولی تو کاری نداشته باش ادامه بده

۸۶۱

۲

۰

۰

مدال های رضا ابراهیمی

دوستان رضا ابراهیمی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟