علی علیزاده

آذربايجان شرقي , بناب
آذر ماهی
۵۰٪
۱۹٪
۴۱٪
۲٪

ما برای ابدیت خلق شده ایم

۹۱۶

۲

۰

۰

مدال های علی علیزاده

دوستان علی علیزاده (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟