ساناز فرهودی

گيلان , رشت
آذر ماهی
۹۱٪
۳۹٪
۵۹٪
۹۸٪

من ان دریای ارامم که در من فریاد همه طوفان هاست

۱۳۶۳

۳

۳

۰

مدال های ساناز فرهودی

دوستان ساناز فرهودی (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟