تهران , شهريار
آبان ماهی
۹٪
۱۹٪
۱٪
۱۹٪

امروز کارهایی انجام میدم که دیگران حاضر نیستند، تا فردا کارهایی انجام بدم که دیگران قادر نیستند انجام بدن

۶۰۳

۲

۰

۰

مدال های

دوستان (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟