سید احمد حسینی

انتخاب نشده
شهریور ماهی
۹۹٪
۳۹٪
۸۱٪
۹۲٪

سید احمد حسینی هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۷۱۰

۲

۰

۱

خلاصه مطالعه های سید احمد حسینی

سید احمد حسینی
شنبه ۲۸ام دی ۱۳۹۸ ۰۵:۱۸:۱۰ بعد از ظهر
الگوریتم های تکاملی برای طراحی کنترل کننده PID

نحوه استفاده از از الگوریتم تکاملی برای جست و جوی کارآمد و موثر در پارامتر های کنترل کننده PID برای بهینه سازی اینورتر تقویت کننده شرح داده شده و از تابع معیار عملکرد دامنه زمانی به منظور کمک به تخمین پارامترهای کنترل کننده PID بهینه استفاده شده، مقایسه دربین الگوریتم ژنتیکی، بهینه سازی کلونی مورچگان، الگوریتم کلونی زنبور عسل و بهینه سازی ازدحام ذرات انجام شده.

مدال های سید احمد حسینی

دوستان سید احمد حسینی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟