مهدی مرادیان

انتخاب نشده
امرداد ماهی
۵۰٪
۶۱٪
۸۸٪
۴۲٪

مهدی مرادیان هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۲۱۲۶

۵

۱

۱

خلاصه مطالعه های مهدی مرادیان

مهدی مرادیان
دوشنبه ۴ام اسفند ۱۳۹۹ ۰۱:۲۳:۵۶ بعد از ظهر
انسان در جستجوی معنا

این کتاب اثر دکتر ویکتورفرانکل است که در اردوگاه آشویتس در جنگ جهانی اسیر شده و این کتاب بخشی از خاطرات این روان پزشکه.دکتر ویکتور فرانکل در این کتاب رنج هایی که در اردوگاه اسارت کشیده را تعریف می کند و می گوید که چطور یک انسان حتی می تواند در شرایط سخت هم به همه چیز عادت کند

مدال های مهدی مرادیان

دوستان مهدی مرادیان (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟