سام خضری

آذربايجان شرقي , آذر شهر
تیر ماهی
۹۹٪
۷۲٪
۵۰٪
۸۱٪

سام خضری هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۲۸۳۷

۸

۱۲

۱

مدال های سام خضری

دوستان سام خضری (۱۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟