این پرسشنامه شامل 60 سوال است. هر یک از جملات را به دقت بخواانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.

  • ۶۰۰
  • ۱۵۹۰۰ تومان
  • ۶۰ سوال
  • ۱۵ دقیقه
  • +۳۰ نفر

سنجش صفات شخصیتی NEO

پرسشنامه صفات شخصیتی نئو فرم کوتاه
ثبت نام
به چه دردی میخوره؟
  • به کمک این آزمون با ویژگی‌های پنجگانه شخصیت آشنا می‌شوید
نظرات و دیدگاه ها

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟