چرا شخصیت شناسی؟


در دنیای امروزه، اکثر افراد به دنبال فعالیت ها و بخصوص شغل هایی هستند که از انجام آن حس کمال و خودشکوفایی کنند.اما این امر چگونه رخ میدهد؟ این سوالی است که ما اینجا به آن میپردازیم!

جایگاه درست در زندگی

دنیا پر است از آدم های متفاوت با ویژگی های شخصیتی متمایز که بسیاری از آنها در جای درست خود قرار نگرفته اند. حالا به این فکر کنید که هرکس با شخصیت خود و ویژگی های آن آشنا باشد و توانایی پیدا کردن جایگاه درست خود در زندگی را داشته باشد. چقدر بهره وری و کارایی او در زمینه مورد نظرش بالا میرود؟

اما خود شناسی و شخصیت شناسی چگونه حاصل میشود؟

  1.  در دسترس ترین
  2. ارزان ترین 
  3. استاندارد ترین

راه های شخصیت شناسی و خودشناسی، استفاده از آزمون های شخصیت شناسی است.

ما اینجا در سایت میلوژی، انواع آزمون های مناسب و استاندارد را در اختیار کاربران خود قرار میدهیم و مهم تر از آن تحلیل های روانشناسی و شخصیت شناسی کاربردی است که پلی به خودشناسی درست هر یک از ما میزند.

اهمیت خودشناسی

حوزه ای مانند خودشناسی، علاوه بر اهمیتی که در زمینه روانشناسی دارد؛ در تمام ابعاد زندگی افراد اثرگذار و مهم تلقی میشود.

پس با استفاده از تست های شخصیت شناسی، آزمون های خودشناسی و تحلیل های کاربردی روانشناسی درست و استاندارد به گنجینه اطلاعات موثق درباره خود دست یابید و بابت استاندارد بودن سوال ها و نتایج تست های شخصیت شناسی خیال خود را راحت کنید.

تاثیرات شخصیت شناسی

فردی را در نظر بگیرید که از صفات بارز شخصیت خود و تیپ شخصیتی خود آگاه باشد.

او از درون گرا یا برون گرا بودن خود مطلع است و بر اساس آن تعاملات خود با محیط اطرافش را تنظیم میکند. یا مثلا شخصی که نتایج تست شخصیت شناسی اش او را در کارگروهی و مشارکت های جمعی مفید ارزیابی کرده است، از این ویژگی شخصیتی خود در محیط کار یا تحصیل کمال استفاده را میکند.

اما فارغ از تمام ابعاد اجتماعی این آزمون های خود شناسی و نتایج آن، به این فکر کنید که شما دلتان نمیخواهد فردی که درون آینه میبینید را بشناسید؟

شما دلتان نمیخواهد فردی که درون آینه میبینید را بشناسید

همین حالا ثبت نام کنید !!

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟